IDEA

STOWARZYSZENIE TRANPORTU ZRÓWNOWAŻONEGO

IDEA

Idea transportu zrównoważonego zwraca uwagę nie tylko na problemy transportowe współczesnego miasta, ale także na powiązanie ich z jakością przestrzeni publicznej oraz przede wszystkim – jakością życia.

 Każdy z nas musi się przemieszczać. Poruszanie się między źródłami i celami to podstawowa potrzeba – każdy potrzebuje dojechać z domu do pracy, szkoły, na zakupy. Wszyscy chcemy przemieszczać się szybko, efektywnie, tanio, wygodnie. Nie żyjemy jednak w zupełnym odosobnieniu lecz pośród innych ludzi, w sporej miejskiej społeczności. Egzystujemy na ziemi, w środowisku naturalnym. Żyjemy w końcu w pewnych realiach ekonomicznych i ograniczonej ilości dóbr.

Celem zrównoważenia transportu jest stworzenie sieci transportowej z uwzględnieniem warunków społecznych, środowiskowych i ekonomicznych. Ważne, by połączyć wszystkie istotne aspekty i stworzyć model transportu w mieście, który:
- uwolni nadwyrężane środowiska naturalne: przyczyniając się do ograniczenia zanieczyszczeń, emisji hałasu, niszczenia najbliższych nam przestrzeni
- będzie ekonomicznie realny: pozwoli zarówno efektywnie się przemieszczać, ale także będzie relatywnie tani – zarówno w użytkowaniu przez każdego z nas i na naszą kieszeń, jak i w budowie i konserwacji przez reprezentujące nas władze – bo podatki to przede wszystkim nasze pieniądze
 - przyczyni się do rozwoju społeczeństwa – polepszy kontakty międzyludzkie, zmobilizuje do wzajemnych spotkań, ograniczy stresy, stworzy warunki do rozwoju przyjaznych przestrzeni jakimi mogą być zielone parki, cieszące oczy place, skwery – przy tym również miejsca pracy
Każdy środek transportu ma swoje zalety i wady. Naszym celem jest promowanie rozwiązań posiadających fundamentalne zalety i uświadamianie o wadach pewnych rozwiązań, które należy ograniczyć. Na dzień dzisiejszy współczesne miasto korzysta w znacznej mierze z mało efektywnego, drogiego i psującego przestrzeń transportu, wypierającego inne formy przemieszczania się.

Chcemy realizować cele, które zostały sprecyzowane przy zakładaniu Stowarzyszenia Transportu Zrównoważonego:
- zadbanie o jakość, rozwiązania funkcjonalne a także kwestie estetyki związanej ze zrównoważonym transportem w mieście
- rozpowszechnianie wiedzy i formułowanie opinii w zakresie zrównoważonego transportu miejskiego, w tym także kreowania przyjaznej przestrzeni miejskiej
- udział w aranżacji, dostosowywaniu układu transportowego, rozwiązań komunikacyjnych oraz przestrzeni publicznej
- troszczenie się o dobre planowanie układu komunikacyjno-przestrzennego miasta