W RUCHU

TRUDNOŚCI BARDZO OBIEKTYWNE:

Doskonały, dwudziestominutowy materiał filmowy na temat powszechnych problemów komunikacji publicznej. Mimo że materiał pochodzi z czasów tzw. głębokiej komuny, zawarte w nim treści nie uległy praktycznie przeterminowaniu – tak dla prezentowanej w filmie Warszawy, jak i innych miast. Podane przykłady są analogiczne, wciąż służą  do porównania ze współczesnymi realiami komunikacyjnymi – bo któż nie doświadczył odczekiwania na spóźniający się pojazd; albo nie widział niechlujnego autobusu bądź nie miał trudności z powrotem pod wieczór do domu? „Nie ma bowiem takich absurdów do których nie można dojść robiąc oszczędności za wszelką cenę – nawet za cenę zdrowego rozsądku”.
 


STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO (na przykładzie Rzeszowa):

Studium to ogólny dokument określający sposób zagospodarowania danej jednostki administracyjnej – w tym przypadku miasta Rzeszowa. Określa politykę przestrzenną gminy i stanowi fundament do opracowania planów zagospodarowania przestrzennego. Studium to swoiste zobowiązanie władz do stosowania zawartych w nim zapisów i do realizacji polityki w ściśle określonych kierunkach, z żelazną konsekwencją potrzebną do najlepszego zaplanowania gminy. Ignorowanie zapisów studium przez władzę lokalną na ogół prowadzi do chaosu i błędów planistycznych, które bezpośrednio odbijają się na mieszkańcach. 

http://bip.erzeszow.pl/plany-i-programy/8196,studium-uwarunkowa-i-kierunk-w-zagospodarowania-przestrzennego-miasta-rzeszowa.html


MIASTO W RUCHU: 

Znakomita książka napisana przez Jacka Wesołowskiego, będąca znakomicie opracowanym przewodnikiem po dobrych praktykach w organizacji transportu miejskiego:
http://www.miastowruchu.pl/doc/miasto_w_ruchu_ebook.pdf


NEWSWEEK, artykuł „Twój ruch” z dnia 09.05.2010r: 

Artykuł poruszający problem ruchu kołowego w mieście. Zwraca uwagę na fakt, iż pozornie logiczne poszerzanie dróg i zwiększanie ilości pasów nie przynosi pożądanych skutków, a wręcz odwrotnie. Podane przykłady i tłumaczenie zjawisk stanowią prosty i skondensowany wstęp do próby wyobrażenia sobie jak różne czynniki mogą wpłynąć na ruch uliczny. Poruszony jest także temat parkowania jako pochodnej tworzenia się ulicznych korków w wyniku nieustannego szukania wolnego miejsca parkingowego.
http://www.newsweek.pl/artykuly/wydanie/0/twoj-ruch,58070,1


MIASTA ROWEROWE MIASTAMI PRZYSZŁOŚCI:

Skupiona i dość wyczerpująca wiedza o transporcie rowerowym w mieście w postaci prezentacji. Zawiera 8 rozdziałów w których można się dowiedzieć dlaczego rower to dobry środek transportu dla miast, jak wpływa na polepszenie komunikacji i poziomu życia.
http://ec.europa.eu/environment/archives/cycling/cycling_po.pdf


NOWOCZESNY PARKING:

Ciekawa prezentacja współczesnego rozwiązania parkowania w śródmieściu – zautomatyzowany parking podziemny:


KONTR-INTUICYJNE METODY OGRANICZANIA KORKÓW W MIASTACH:

Artykuły opisujące prawa którymi rządzi się miejski ruch uliczny. Opiera się on na trzech zagadnieniach: paradoksie Braessa, prawie Lewisa-Mogridge'a, paradoksie Downsa-Thomsona. Zagadnienia te nie są zbieżne z podstawową i nieudolną logiką prób likwidacji korków i rozluźnienia miasta polegającej na dodawaniu kolejnych pasów czy budowy alternatywnych dróg szybkiego ruchu. Teorie te okazuje się mają swoje potwierdzenie w praktyce. Być może nie należy ślepo w nie wierzyć, jednak poważnie wziąć pod uwagę planując miasto o wysokiej stopie życia:
http://www.tnn.pl/k_675_m_3.html
http://www.gazetawroclawska.pl/slowopolskie/163740,intuicja-sposobu-na-korki-nie-wskaze,id,t.html#material_1


 SKOŁOWANI: audycje TOK FM: 

Zbiór audycji radiowych poświęconych rowerom, rowerzystom, transportowi rowerowemu. Rozpatrywane są przeróżne zagadnienia dotyczące m.in. bezpieczeństwa, przepisów, kultury rowerowej.
http://www.tok.fm/TOKFM/0,98690.html?str=1


EKSPERYMENT: JAK TWORZĄ SIĘ KORKICiekawy eksperyment zrealizowany w Japonii, obrazujący sposób powstawania korków.