Współpraca ze stowarzyszeniem rowery.rzeszow.pl

  • współorganizacja masy krytycznej
  • współorganizacja święta cyklicznego
  • wspólne działania dot. infrastruktury rowerowej
  • badania ruchu rowerowego

http://rowery.rzeszow.pl/